Adventní program ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Historické vánoční ozdoby

… tentokrát z Královédvorska

Výstava se koná od 7. 12. 2018 do 3. 2. 2019.

Výroba foukaných vánočních ozdob má v královédvorském regionu dlouhou tradici. Byla započata vznikem družstva v roce 1931 a jeho pokračovatelé výrobu rozvíjejí dodnes. Za tuto dobu vznikly v dílnách ve Dvoře Králové a okolí tisíce ozdob různých tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě. Domácí výroba tak omezila do té doby výhradní dovoz ozdob ze sousedního Německa, které bylo kolébkou tohoto odvětví, jež se formovalo od konce 19. století. Technologický proces výroby vánočních ozdob se do současnosti prakticky nezměnil. Vše závisí na zajímavém návrhu, umu foukačů a dekoratérek. Zásadní rozdíl spočívá v odbytu výrobků, převážná většina produkce je dnes určena na vývoz do zahraničí.

Návštěvníci se formou výstavních panelů seznámí s výrobními postupy – foukáním, smáčením, zdobením, záponkováním – až po balení do krabic. Výstava představí jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v regionu vyráběly od 30. let 20. století do současnosti.

Exponáty na výstavu pocházejí ze sbírek Městského muzea ve Dvoře Králové a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

9. 12. 2018

Adventní neděle / 10 – 18 hod.

10:00 – 12:30 animační dílna na téma Hvězda Betlémská s Lou Sanitrákovou
Návštěvnické centrum, vstupné 80,- Kč

13:00 – 14:00 projekce animovaných filmů z Roztoče
Návštěvnické centrum

14:00 – 17:00 výroba loutek s Bárou Hubenou
Návštěvnické centrum, vstupné: 80,- Kč

14:00 komentovaná prohlídka výstavy Historické vánoční ozdoby… tentokrát z Královédvorska s Ing. Lenkou Stehnovou z Městského muzea Dvůr Králové nad Labem
Malá výstavní síň, vstupné v rámci platné vstupenky do výstavy

15:00 koncert komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA
Historický sál

16:00 přednáška „Prima kabelky“ k výstavě Prima sezóna s Ing. arch. Zuzanou Iličevovou
Velká výstavní síň, vstupné v rámci platné vstupenky do výstavy

17:00 loutkové představení Sněhurka divadelní souboru Lokvar
Historický sál, vstupné: 50,- Kč
Po celý den: ochutnávka tradičního pokrmu z královédvorského regionu, vánoční market, workshopy, občerstvení z Kavárny Kofííí, aktuální výstavy, expozice

11. 12. 2018

Adventní koncert / 19:00

Účinkovat bude Wihanovo smyčcové kvarteto a Pěvecký oktet členů Mezinárodního operního studia Evropské hudební Akademie Teplice. Na varhany zahraje Aleš Bárta.

Program:

  1. Pascha: Vánoční mše F dur (výběr)
  2. K. Kuchař: Pastorela D dur, sólo varhany
  3. Dvořák: Cypřiše (výběr), smyčcový kvartet
  4. Martinů: Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu
  5. Martinů: Hry o Marii – Narození Páně (výběr)

– přestávka –

  1. J.  Ryba: Smyčcový kvartet d moll
  2. J.  Ryba: Česká mše vánoční (výběr)

www.muzeum-roztoky.cz