Martha Issová, Bára Poláková a manželé Klusovi píšou vzkazy dětem z azylových domovů

30. dubna startuje akce #čístvnáruči. V Praze budou české osobnosti psát své podpůrné vzkazy do knih, které poté poputují za dětmi z azylových domů. Akce upozorňuje na to, jak zásadní je pro děti vyrůstat v rodině a zažívat úplně obyčejné situace – třeba si společně číst knížku před spaním. Akci #čístvnáruči zaštiťuje organizace Dobrý start, která usiluje o transformaci kojeneckých ústavů. „Zapojili jsme se do akce, abychom upozornili na to, jak důležitá je pro děti blízkost mámy. Je potřeba posílit podpůrné služby, které umožní ohroženým dětem zůstat s rodinou,“ říká Julie Kochová z Dobrého startu. „Bohužel 1600 miminek každý rok skončí kvůli chybějícím službám pro rodiny v kojeneckých ústavech. Neznají tak běžné věci jako třeba prohlížet si s mámou a tátou knížku. To je moc potřeba změnit a dostat děti domů.“ Knížky pomohou dětem v azylovém domě „Za každou knihu jsme rádi a vděční, jejich cena je taková, že naše maminky si je mohou koupit pouze velmi ojediněle,“ říká Marcela Dvořáčková, ředitelka azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou, který bude jedním z příjemců knih.

Vedle Dobrého startu je druhým patronem akce Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), organizace, která podporuje rozvoj kvalitního a spravedlivého vzdělávání v českém vzdělávacím systému. „Děti, které prošly traumatickými zážitky, potřebují podporu a bezpečí. Knihy nevyřeší jejich potíže,
ale mohou skrze příběh ukázat, že i velké překážky se dají překonat. Mohou být inspirací a posilou nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče,“ říká předsedkyně
ČOSIV Klára Laurenčíková.

Chceme děti podpořit, říkají osobnosti. Podpůrné vzkazy pro děti a jejich matky z azylových domů se rozhodli v rámci akce #čístvnáruči napsat do knih Martha Issová, Bára Poláková a manželé Tamara a Tomáš Klusovi. „Věřím, že čtení má na děti a jejich rodiče blahodárný vliv. Ty děti jsou v nesnadné životní situaci a povinností společnosti je tyto děti podpořit, jak jen to je možné,“ vysvětluje Martha Issová, proč se rozhodla k akci připojit. Souhlasí i Bára Poláková: „Čtení se svými dětmi považuju za nejlépe strávený čas. Knížku nenahradí žádná technologie. To, co se vytvoří díky imaginaci v naší hlavě, je jen naše. Jedinečné. Nenahraditelné.“ I manželé Klusovi si čtou se svými dětmi každý den. „Čtení je náš každodenní rituál, o který se naše děti za žádnou cenu nenechají připravit,“ říká Tamara Klusová, která vyzdvihuje důležitost společného čtení pro budování slovní zásoby, vztahu ke knížkám, rozvoji fantazie a zejména utužení rodinných vazeb. „Ke knížkám by měly mít přístup všechny děti bez rozdílu. Proto jsme se rozhodli účastnit této akce a vepsat věnování do darovaných knížek. Nikdo by
neměl být sám. A slov podpory není nikdy dost.“

Během celého měsíce se k akci #čístvnáruči v prostorách agentury 2media připojí další osobnosti, které tu mohou vepsat své povzbuzující vzkazy do dalších
knih. Další osobnosti i veřejnost mohou akci podpořit sdílením fotografií na sociálních sítích, na nichž si čtou se svými dětmi, s hashtagem #čístvnáruči.
Podepsané knihy budou předány do azylových domů během měsíce května zástupci organizací Dobrý start a ČOSIV. Příjemci knih budou azylový dům pro maminky s mentálním postižením v Jiřetíně pod Jedlovou, Centrum pro rodinu Drop In a SOS dětské vesničky. R

500 dětských knih pro azylové domy pro akci #čístvnáruči věnovala mezinárodní organizace First Book, která od roku 1992 zajistila distribuci více než 175 milionů knih a vzdělávacích materiálů potřebným dětem ve více než 30 zemích světa. Knihy poskytla se slevou nakladatelství Labyrint, Baobab a Meander. Třiceti knihami pro maminky z azylových domů přispělo na akci knihkupectví Luxor. Akci podpořila agentura 2media, Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r. o. a Zavalianis Sweet.