Pražské jaro představí mladé talenty z líhně Akademie MenART

Pražské jaro představí ve svém programu zástupce nejmladší generace umělců. 25. května nabídne online přenos z kostela sv. Šimona a Judy absolventů aktuálního ročníku Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, kteří pracovali společně se svými pedagogy pod vedením pěvkyně Kateřiny Kněžíkové, klavíristy Iva Kahánka, houslisty Jana Fišera a flétnisty Jana Ostrého. Koncert s názvem Salon ZUŠ uvedou mentoři spolu se třemi desítkami stipendistů společnou intepretací částí z cyklu pěti malých duetů Césara Kjuje. Těžištěm koncertní dramaturgie pak budou úpravy lidových písní a vokální skladby na slova české a moravské lidové poezie od autorů 19. a 20. století v podání mladých pěvců a klavírní skladby českých a světových klasiků, které dají prostor virtuozitě nejmladší klavírní generace. Houslisté představí sólové skladby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Henryka Wienawskiho i komorní duo Josefa Micky.  Mladé flétnistky kromě sólových skladeb přednesou společně s Janem Ostrým výběr z Missa brevis Zdeňka Lukáše v úpravě pro flétnový soubor. Koncert, který je zároveň součástí celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání a letos mimořádně probíhá od jara do konce roku, bude možné sledovat na webových stránkách Pražského jara www.festival.cz a na facebookových stránkách všech organizátorů.

„Stejně jako Akademie MenART dává příležitost mladým talentům pracovat pod vedením umělců na vrcholu tvůrčích sil, je i vystoupení na pódiu velkého festivalu důležitou a nenahraditelnou iniciační zkušeností,” uvádí ředitelka Akademie MenART Dana Syrová a dodává: „velmi si vážíme přístupu Pražského jara, které dlouhodobě dává prostor i mladým talentům a silně je tak motivuje.  Věříme, že řada z těch, kteří zde nyní získávají první zkušenosti z profesionálního koncertního světa, budou jednou hvězdami zdobícími Pražské jaro i další festivaly u nás i v zahraničí.” S výsledky práce dalších absolventů Akademie MenART se můžeme v nadcházejících týdnech seznámit například na festivalech Americké jaro či Smetanova Litomyšl.

Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART vznikla s cílem nejen vyhledávat a rozvíjet mladé talenty, ale také podporovat a inspirovat jejich pedagogy. Roční program proto absolvují žáci či studenti a jejich pedagogové společně. Pro nadcházející školní rok 2021/2022 mohli zájemci vybírat z oborů operní a muzikálový zpěv, hra na klavír, housle, saxofon, příčnou flétnu nebo skladbu a dále divadlo, malba či komiks. S Akademií MenART dlouhodobě spolupracují přední umělci jako operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírní virtuos Ivo Kahánek, koncertní mistr České filharmonie a PKF Prague Philharmonia, houslista Jan Fišer a flétnista a vyhledávaný pedagog na mezinárodní scéně Jan Ostrý. Inspirativní setkání v hudebních žánrech bez hranic a autorské tvorbě povedou zpěvačka Radka Fišarová, saxofonista a hudební skladatel Marcel Bárta, hornista a dirigent Radek Baborák nebo choreograf a tanečník Jan Kodet. Nově role mentorů přijali klavírní virtuos Karel Košárek, malíř Martin Velíšek, ilustrátorka Lela Geislerová a básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog Petr Váša. Účast v programu, který zahrnuje několik intenzivních pracovních setkání v průběhu školního roku, pokrývá udělené stipendium. Program zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce, kterými jsou možnost inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobá spolupráce s kvalitním pedagogem. „MenART mi otevřel oči. Celý rok mi ukázal, jak různě se dá k výuce zpěvu přistupovat a také spoustu podstatných detailů v práci a chování žáků i učitelů. Myslím, že mě významně posunul jak v umění, tak v seberozvoji jako takovém“, říká například absolventka MenARTu Klára Muknšnáblová, která nyní studuje na konzervatoři. Prozatím prošlo akademií 276 absolventů, z nichž bylo více jak tři desítky přijato ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách u nás i v zahraničí.

Patron Akademie: RSJ

Mecenáš: Julius Prüger

Děkujeme podporovatelům: MHMP, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton, Erste Private Banking, Veolia, PVK

Speciální poděkování: MHF Pražské jaro, NF Smetanova Litomyšl, Bohemian Heritage Fund, MHF Americké jaro

Ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené

www.menart.cz